Hiển thị:

RAM Laptop DDR2 2GB tháo máy

150.000 VNĐ

RAM laptop DDR2 2GB Bus 667/800 zin tháo máy còn rất mới. Thương hiệu tùy thuộc từng đợt hàng: Samsung, Hynix, Nanya, Epida, Micron, Kingston, Kingmax, Crucial..

RAM Laptop DDR3 2GB tháo máy

200.000 VNĐ

RAM laptop DDR3 2GB Bus 1066/1333/1600 zin tháo máy còn rất mới. Lổi 1 đổi 1 nhanh chóng Thương hiệu tùy thuộc từng đợt hàng: Samsung, Hynix, Nanya, Ep..

RAM Laptop DDR3 4GB tháo máy

400.000 VNĐ

RAM laptop DDR3 4GB Bus 1600/1333 zin tháo máy còn rất mới. Lổi 1 đổi 1 nhanh chóng Thương hiệu tùy thuộc từng đợt hàng: Samsung, Hynix, Nanya, Epida, ..

RAM Laptop DDR3 8GB tháo máy

700.000 VNĐ

RAM laptop DDR3 8GB Bus 1600/1333 zin tháo máy còn rất mới. Lổi 1 đổi 1 nhanh chóng Thương hiệu tùy thuộc từng đợt hàng: Samsung, Hynix, Nanya, Epida, ..

RAM Laptop DDR3L 2GB tháo máy

210.000 VNĐ

RAM laptop DDR3L 2GB Bus 1600 zin tháo máy còn rất mới. Lổi 1 đổi 1 nhanh chóng Thương hiệu tùy thuộc từng đợt hàng: Samsung, Hynix, Nanya, Epida, Micron, K..

RAM Laptop DDR3L 4GB tháo máy

410.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm RAM laptop DDR3L 4GB Bus 1600 zin tháo máy còn rất mới. Thương hiệu tùy thuộc từng đợt hàng: Samsung, Hynix, Nanya, Epida, Micron, Kingston, K..

RAM Laptop DDR3L 8GB tháo máy

750.000 VNĐ

RAM laptop DDR3L 8GB Bus 1600 zin tháo máy còn rất mới. Lổi 1 đổi 1 nhanh chóng Thương hiệu tùy thuộc từng đợt hàng: Samsung, Hynix, Nanya, Epida, Micr..

RAM Laptop DDR4 4GB (2400) tháo máy

500.000 VNĐ

RAM laptop DDR4 4GB Bus 2133/2400 zin tháo máy còn rất mới. Lổi 1 đổi 1 nhanh chóng Thương hiệu tùy thuộc từng đợt hàng: Samsung, Hynix, Nanya, Epida, ..

RAM Laptop DDR4 8GB (2400) tháo máy

780.000 VNĐ

RAM laptop DDR4 8GB  zin tháo máy còn rất mới. RAM laptop DDR4 8GB Bus 2133/2400 Lổi 1 đổi 1 nhanh chóng Thương hiệu tùy thuộc từng đợt hàng: Sam..

Hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 Trang)